Blisko 400 tysięcy złotych na sport w Gminie Dębno

Dębno

fot. debno.pl

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie przedstawi informację z zasad funkcjonowania i dotowania sportu w naszej gminie.

W informacji, która zostanie przedstawiona radnym możemy przeczytać, że zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Dębno są realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kluby i stowarzyszenia. Imprezy sportowe są głównie organizowane na obiektach sportowych przy ul. Daszyńskiego i Gorzowskiej, w hali sportowo-rehabilitacyjnej, plaży miejskiej, a także na boisku Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Finansowanie sportu z budżetu gminy:

Nazwa zadania Wydatki

2011

Wydatki

2012

Wydatki

2013

Wydatki

2014

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu 540 999,00 607 466,00 500 344,87 393 288,91

Dotacje na kluby i stowarzyszenia w 2014 r.:

Nazwa klubu lub stowarzyszenia Wydatki za 2014 r.
MKS Dąb Dębno 240 000 PLN
Pomorzanin Cychry 20 750 PLN
UKS Tempo 3 000 PLN
Myśla Dargomyśl 37 688,91 PLN
Olimpia Smolnica 22 250 PLN
Technik Smolnica 8 500 PLN
UKS Gryf 06 Dębno 17 000 PLN
UKS Arkady 9 000 PLN
Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 4 000 PLN
Dębnowski Klub Rowerowy „Jedźmy Razem” 1 100 PLN
Santos Sarbinowo 21 500 PLN
Sokół Różańsko
Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki 3 000 PLN
Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom” 3 500 PLN
Liga Obrony Kraju 2 000 PLN
Grupa Biegowa 42,195 Dębno

W informacji przedstawionej radnym możemy przeczytać również, że o rozwój kondycji fizycznej dbają również placówki oświatowe, które są również organizatorami imprez sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym oraz wojewódzkim. W 2014 roku na współzawodnictwo sportowe najwięcej pieniędzy (9347,42 PLN) przeznaczono na Szkołę Podstawową nr 3 w Dębnie. Znacznie mniej – 3927,73 PLN przekazano Szkole Podstawowej nr 1.

Zobacz także...