Miejskie becikowe także w Dębnie?

logo

fot. Facebook

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, koło w Dębnie, złożyło w biurze Rady Miejskiej w Dębnie wniosek w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. O fakcie złożenia tego dokumentu poinformował przewodniczący Rady, Paweł Chrobak. Zapowiedział również, że wniosek trafi do prac Komisji już w czerwcu.

Wnioskodawcy piszą w swoim wniosku o jednorazowej zapomodze, która nie byłaby mniejsza niż 300 zł. W uzasadnieniu możemy przeczytać między innymi:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie gminnym, jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. W związku z tym, należy podkreślić, iż gmina – jako jednostka samorządu terytorialnego – dysponuje różnymi narzędziami prawnymi, których zastosowanie zapewnia rodzinom odpowiednie warunki ekonomiczne. Jednym z ww. narzędzi jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

Wniosek trafi na czerwcowe komisje, na których Radni ustosunkują się do złożonego pisma. Śledźcie facebookowy fanpage stowarzyszenia, gdzie znajdziecie najświeższe informacje. Możecie to zrobić klikając TUTAJ.

Zobacz także...