XI sesja Rady Miejskiej za nami

Dębno

fot. debno.pl

Punktualnie, w samo południe rozpoczęła się XI już sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Jest to prawdopodobnie najważniejsza sesja w ciągu roku dla Burmistrza i Skarbnika, ponieważ Radni głosują w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dębna z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Zanim jednak porządek obrad zatrzymał się przy uchwale dotyczącej absolutorium omawiano inne, ważne kwestie. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji, wysłuchano sprawozdań z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego RM Pawła Chrobaka oraz Burmistrza Piotra Downara. Podobne sprawozdanie przedstawił również, w imieniu Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczący, Mirosław Handke.
W dalszej części sesji Radni podjęli tematy: gminnej strategii pomocy społecznej, współpracy z miastami partnerskimi, działalności Centrum Usługowo-Doradczego oraz przeanalizowali stan Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014.

Kulminacyjne głosowanie nadeszło po blisko półtora godzinie obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Burmistrza nie przekonało wszystkich radnych, którzy przyjęli je stosunkiem głosów: 16 za, 5 przeciw. Pozwoliło to jednak na spokojne udzielenia absolutorium.

Kolejne uchwały również niepozbawione były gorących dyskusji. Zmieniono uchwałę budżetową, dzięki czemu w czasie tegorocznych wakacji stadion MKS Dąb Dębno wzbogaci się o nową murawę, a na przyszły sezon zdecydowano przełożyć gruntowany remont trybun. Ponadto nadano numer Szkole Podstawowej w Smolnicy.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak głosowanie w sprawie przyznania pamiątkowego medalu: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”.  O ile w przypadku Jana Kiełbasy Rada przychyliła się do wniosku, tak w przypadku Jana Kuśmierkowskiego wniosek został odrzucony.

Więcej na temat poszczególnych uchwał już wkrótce na naszym portalu.

Zobacz także...