RIO pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Gminy Dębno

Dębno

fot. debno.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

W uzasadnieniu decyzji możemy między innymi przeczytać:

Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Dębno za rok 2014 oraz wystąpiła do Rady miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

W dalszej części uchwały możemy przeczytać o zakresie, w jakim RIO badała wniosek Komisji Rewizyjnej:

Wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada Gminy. Skład Orzekający, jak wykazano, opiniujący przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez Komisję i rozważenie czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.

Całą opinię wraz z uzasadnieniem możecie przeczytać klikając TUTAJ.

Zobacz także...