Czas na XI sesję Rady Miejskiej w Dębnie

Dębno

fot. debno.pl

W najbliższy czwartek 28 maja 2015 roku w sali posiedzeń Urzędy Miejskiego w Dębnie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej. Z tej okazji warto już teraz sprawdzić nad czym dokładnie radni będą głosować.

Radni Miejscy na dobry początek będą tradycyjnie głosowali nad przyjęciem protokołu z przebiegu VII sesji, a także zapoznają się ze sprawozdaniami z prac przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrza. Ocenie poddaną zostaną również zasoby Opieki Społecznej oraz Gminna Strategia Pomocy Społecznej.

Kolejnym punktem IX sesji Rady Miejskiej będzie informacja na temat promocji Gminy Dębno oraz działalności Centrum Usługowo-Doradczego. Istotną częścią będzie również rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 roku, a tym samym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu. Podczas czwartkowej sesji zostaną przyznane medale pamiątkowe „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”, które otrzymają Jan Kiełbasa i Jan Kuśmierkowski.

Plan IX sesji Rady Miejskiej:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji RM
b) stwierdzenie qworum
c) przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji RM
2. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego RM między sesjami
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej między sesjami
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
a) pytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza
5. Gminna Strategia Pomocy Społecznej – monitoring i zarządzanie procesem strategii
6. Ocena zasobów Opieki Społecznej
7. Informacja nt. promocji oraz współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi Gminy Dębno
8. Informacja z działalności Centrum Usługowo-Doradczego
9. Analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 rok
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
b) opinia (wniosek) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej
11. Opinie komisji stałych Rady Miejskiej oraz dyskusja
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 rok
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dębna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015
b) wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty
c) nadania numeru Szkole Podstawowej w Smolnicy
d) przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”
13. Odpowiedzi na zapytania złożone na sesji w dniu 30.04.2015

Nowe ceny reklam na eDebno.pl. Skontaktuj się z nami i zareklamuj!

Zobacz także...