160 tysięcy złotych na promocję w 2014 roku

Dębno

fot. debno.pl

Radni Miejscy podczas najbliższej sesji zostaną poinformowani na temat promocji oraz współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi Dębno. Tymczasem już na teraz na portalu internetowym eDebno.pl możecie przeczytać najważniejsze postulaty sprawozdania z promocji naszego regionu.

Na chwilę obecną Gmina Dębno opłaca składki w trzech stowarzyszeniach: Związku Piast Polski, Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W sprawozdaniu za 2014 rok możemy przeczytać, że ważnym działaniem promocyjnym jest aktualizacja oraz redagowanie oficjalnej strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej.

W ramach promocji w 2014 roku wydano materiały promocyjne, w tym między innymi trójdzielne kalendarze, koszulki, kubki, notesy, czy parasole. Są one dystrybuowane nieodpłatnie przez Wydział Planowania i Rozwoju. Tymczasem płatną dystrybucję materiałów prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło blisko 2 tysiące złotych. Warto wspomnieć również o promocji Gminy Dębno w stacji Polsat News oraz spocie związanym z maratonem w Radiu Eska. Łącznie na promocję w 2014 roku wydano w Gminie Dębno ponad 160 tysięcy złotych.

Zobacz także...