Jak Dębno radzi sobie z problemami społecznymi?

Dębno

fot. debno.pl

Jednym z tematów IX sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 28 maja będzie monitoring i zarządzanie procesem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębno. Warto więc wykorzystać ten moment, aby sprawdzić informacje o realizacji zadań w ostatnich latach.

Pierwszym celem omawianej strategii jest wysoka jakość i poziom życia mieszkańców, na co składa się rozwinięty rynek pracy, poziom edukacji oraz profesjonalizacja usług publicznych w obszarze lokalnej polityki społecznej. Jednym ze wskaźników jest w tym wypadku liczba osób bezrobotnych, których w 2014 roku odnotowano 960  – to znacznie mniej niż w poprzednim – 1273. Obecnie stopa bezrobocia oscyluje w granicach 15%. Dla porównania dodajmy, że w 2013 roku wynosiła dokładnie 16,9%.

W ostatnich latach gmina Dębno przeprowadziła kilka projektów adresowanych do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu „Pomocna Dłoń” w 2014 roku uczestniczyło 26 beneficjentów, którzy zrealizowali szkolenia w między innymi w zakresie pomocy kucharza, opiekuna osób starszych, obsługi wózków widłowych, stylizacji paznokci, czy kursi języka niemieckiego w zakresie podstawowym.

Jednym ze wskaźników realizacji strategii jest liczba osób zamieszkałych w gminie Dębno, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków funduszu pracy. Łącznie w 2014 roku 190 osób skorzystało ze staży, 60 ze szkoleń, a 13 z prac interwencyjnych. Ponadto korzystano z robót publicznych, dotacji, prac społeczno-użytecznych i opłaceniu studiów dyplomowych.

Tymczasem w ramach profilaktyki zdrowotnej i społecznej 1200 osób skorzystało ze szkoleń i warsztatów o tematyce profilaktycznej. Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku skierowała na leczenie odwykowe 32 osoby.

Celem gminy Dębno jest również rozbudowanie infrastruktury służącej przeciwdziałaniu patologii i zjawiskom wykluczenia sportowego. W tym wypadku wskaźnikiem jest liczba instytucji pomocy społecznej. W 2014 roku w dębnowskim schronisku przebywało 63 bezdomnych, a więc o 6 więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach.

Nowe ceny reklam na eDebno.pl! Sprawdź, skontaktuj się z i zareklamuj!

Zobacz także...