Wybrano wykonawcę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych!

Dębno

fot. debno.pl

Nie tak dawno za pośrednictwem naszego portalu internetowego informowaliśmy Was o przetargu na wykonanie pierwszego etapu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dębnie. Postępowanie zostało właśnie rozstrzygnięte, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z Łozienicy.

Inwestycja związana z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Dębnie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z chodnikami, kanału deszczowego oraz sanitarnego. Ponadto zostanie poprowadzona sieć wodociągowa oraz wybudowany zbiornik retencyjny. Inwestycja obejmuje również poprowadzenia kabla sieci oświetleniowej wraz z trzema kompletami słupów oświetleniowych.

W ogłoszeniu o wynikach postępowania czytamy, że wybrano ofertę Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Henryka Mazur z Łozienicy w cenie 4 096 648,09 złotych. Termin podpisania umowy wyznaczono na 21 maja 2015 roku.

Zobacz także...